img

Anul școlar 2023 – 2024

 

Învățământ liceal de zi :

1. Filiera tehnologică

  • Profil servicii, domeniul economic

Calificarea profesională: tehnician în activități economice

  • Profil servicii, domeniul alimentație publică

Calificarea profesională: tehnician în gastronomie

2. Filiera teoretică

  • Profil umanist, specializarea filologie
  • Profil real , specializarea științe ale naturii

3. Filiera vocațională

  • Profil sportiv , specializarea fotbal

 

 

Învățământ profesional de zi:

1. Profil servicii , domeniul alimentație

Calificarea: bucătar / ospătar

 

Învățământ frecvență redusă

1. Filiera teoretică

Profil umanist, specializarea filologie