img

RAPORT PRVIND ACTIVITATEA DE FORMARE SI PERFECTIONARE AN SCOLAR 2019- 2020

Toate cadrele didactice din unitatea noastra au participat la consfatuirile organizate de ISJ ILFOV la inceputul anului scolar. In cadrul comisiilor organizate la nivelul scolii s–au desfasurat lectii demonstrative, mese rotunde sau sustinere de referate cu scopul de a imparti din cunostintele acumulate si celorlati colegi de catedra. Tot ca activitate de perfectionare poate fi considerata si organizarea de activitati extracurriculare cu ocazia diferitelor evenimente, activitati ce au fost organizate in scoala si in afara scoli cu rezultate bune si foarte bune.

Concluzionând, în anului scolar 2019-2020 formarea si perfecţionarea continuă a cadrelor didactice din unitatea noastră s- a realizat astfel:

  • prin studiu individual de specialitate/ autoperfecţionare;
  • prin activităţile desfăsurate în cadrul comisiilor metodice, a cercurilor pedagogice sau a consfătuirilor cadrelor didactice;
  • prin schimburi de experienţă profesională;
  • prin implicarea în realizarea unor publicaţii de specialitate-
  • în calitate de autori, coautori sau colaboratori;
  • prin cursuri postuniversitare;
  • prin participarea la cursuri de formare iniţială si perfecţionare continuă organizate/ avizate de instituţii abilitate sau perfecţionare prin grade didactice ( CCD, ISJ, MEC)