img

Obiectivul general pe care ni l-am propus este : Dezvoltarea unui program educațional cu rol de a reduce absenteismul și abandonul școlar și de a crește rata absolvirii și a promovabilității la examenele de certificare profesională și la examenul de Bacalaureat.

Acest obiectiv este in conformitate cu țintele strategice din PAS :

-ținta 3 – asigurarea bazei materiale pentru un învățământ de calitate , informatizat

- ținta 4 – asigurarea calității proceselor de predare – învățare – evaluate

- ținta 5 – creșterea promovabilității la examenul de bacalaureat

- ținta 8 – reducerea abandonului școlar , diminuarea absenteismului și creșterea participării școlare

 

Grupul ţintă cuprinde 150 elevi de liceu pe cei patru ani ai proiectului cu vârste cuprinse între 15 și 19 ani, de la cele 5 specializari ale liceului: filiera tehnologică : profil servicii : domeniul economic ; calificarea profesională tehnician în activități economice, profil tehnic : domeniul construcții , instalații și lucrări publice ; calificarea profesională tehnician desenator pentru construcții și instalații, filiera teoretică profil uman : filologie , profil real : specializarea științele naturii, filiera vocațională profil sportiv : specializarea instructor sportiv fotbal, înmatriculaţi în sistemul naţional de învăţământ la Liceul Tehnologic ,,Nicolae Bălcescu’’. Elevii provin din familii cu venituri mici și medii care absentează de la cursurile școlare. Majoritatea elevilor provin din zonele rurale: comune și sate din județul Ilfov.

Un număr de 115 de elevi fete și băieți înmatriculați la Liceul Tehnologic ,,Nicolae Bălcescu” care aparțin grupurilor dezavantajate : elevi care provin din familii cu venit redus , elevi de etini rromă sau alte minorități , elevi care au părinții plecați în străinătate , elevi care provin din mediul rural.